Arbejdsområder

 • Kommuner

  Organisationsudvikling
  Tværfagligt samarbejde
  Kulturudvikling
  Trivsel
  Sygefravær
  Implementering af nye metoder & samarbejdsformer
  Skoleledervikling
  Lederteamudvikling
  Organisationsudvikling
  Forandringsledelse
  Reformimplementering
  Implementering af nye metoder & samarbejdsformer
  Organisationsudvikling

 • Interesseorganisationer

  Typer:
  Arbejdsgiver
  Arbejdstager
  Humanitære
  NGO

  Tema:
  Fusionsproces
  Chefgruppeudvikling
  Rekruttering
  Executiv Coaching
  Samarbejde
  Kulturudvikling

 • Medier

  Har selv haft ansættelse som HR chef samt intern udviklingskonsulent, og leveret konsulentydelser som ekstern erhvervspsykolog

  Lederuddannelse
  Coaching
  Nedbemandings proces
  Fusioner processer
  Direktions udvikling
  Generationsskifte
  Udvikling af nordisk chefgruppe
  Arbejdsmiljø og trivsel

 • Ministerier og styrelser

  Har leveret lederudviklingsforløb
  Chefgruppeudvikling
  Lederevaluering
  Coaching
  Uddannelse og kurser

 • Universiteter

  Samarbejde
  Chefgruppeudvikling
  Coaching

 • Energi

  Fusionsproces
  Coaching
  Lederudvikling

 • Infrastrukturforvaltning

  Lederudviklings forløb med + 150 ledere over flere år
  En række forskellige kurser
  Chefgruppeudvikling
  Afdelingsseminarer
  Kulturudvikling
  Samarbejde med leverandører
  Projektledelse

 • Advokatfirmaer

  Fusionsproces
  Samarbejde ml. partnere
  Executiv Coaching

 • Skandinavien

  Norge:
  Interesseorganisation
  Kommuner
  Konsulentfirma

  Fokus har været:
  – Lederudvikling
  – Ledergrupper
  – Organisationsudvikling
  – Strategiexekvering
  – Executive Coaching på direktør niveau
  – Kommunesammenlægning
  – Kompetenseheving på Fylke niveau
  – Undervisning i nye samarbejdsmetoder
  – Kommunikationstræning
  – Familietjenester
  – Barnevern

  Sverige:
  Big Pharma
  Infrastruktur forvaltning
  Transport

 • Tele

  Lederudvikling
  Coaching
  Lederuddannelser
  Lederevaluering
  Effektiviseringsproces

Info: Af etiske hensyn refererer eller beskriver jeg aldrig konkrete personer, organisationer eller virksomheder.