3 grunde til at folk vælger Bo Halberg

 1. Bo udfordrerMed sin dybe praktiske indsigt i organisatoriske psykologikker, tilfører Bo ny viden i de mekanismer og processer, der effektiviserer ledelsespraksis og organisatorisk adfærd.

 2. Bo involvererBo har en hands-on approach, der sikrer her-og-nu feedback, som skaber faglig og personlig udvikling for dig og for medarbejderne i din organisation.

 3. Bo udvikler – Bo tilfører viden om hvad der rent faktisk virker, så forandringer og udfordringer kobles med den relevante kompetenceudvikling.

Bo Halberg

Cand. psych. Aut., MPA, CEO Psykologik ApS
 • Kandidat i psykologi fra Københavns Universitet og Master of Public Administration fra CBS
 • Mere end 15 års erfaring som manager i både offentlige og private sektor
 • Mange års erfaring i coaching af ledere og udvikling af organisationer
 • Certificeret i Hogan Assessment Systems
 • Medlem af Dansk Psykolog Forening
 • Sprog: Dansk, English, Skandinavisk

Baggrund og erfaring

Bo Halberg is licensed master in psychology from Copenhagen University and has an additional 3-year education from the The Danish Institute of Supervision, Development of Staff, Education and Consultation. He holds also an Master of Public Administration from Copenhagen Business School (CBS). Bo is certified in several business psychology tests, including Hogan Assessment Systems.

Bo has more than 15 years of experience as Manager and as Business Psychologist. Bo has previously held positions as Senior Consultant in Right Management, HR Director at Berlingske Tidende, as well as Management Consultant with Copenhagen City Council. Today Bo Halberg runs his own consultancy company.

With his excellent understanding of strategic business strategies and psychology plus his unique ability to transform theory and tools into concrete action that executes change and strategy, Bo Halberg will be an important asset to most businesses.

 • HR ansvarlig for nedbemandingsproces

–       Undervise ledere i ”den værdige afskedigelse”

–       Debriefe de ledere som havde afskediget medarbejdere

–       Udarbejde kommunikationsplan for nedbemanding

–       Koordinere krisepsykologisk beredskab i forbindelse med afskedigelserne

–       Administrere og koordinere outplacementforløb med de afskedigede

–       Strategisk sparringspartner mht. valg af de som skulle afskediges

 • Placeret i Direktionen for Berlingske Tidende, mhp. sikring af HR strategiske vinkler på forretningsudviklingen
 • Afholde fratrædelsesinterviews og HR strategisk opfølgning på disse
 • Implementering af nyt PU-samtale system, herunder undervisning af mellemlederne i afholdelse af samtaler
 • Design, facilitering og implementering af fusionsprocesser på Berlingske, i forbindelse med sammenlægning af udgivelser/enheder
 • Coaching af ledere
 • Design af koncern forankret lederuddannelse

• Ansvarlig for åben lederuddannelse
– Design, drift og udvikling
• Coaching og rådgivning af ledere på alle niveauer
– Privat og offentlig, mange forskellige brancher
• Testning
– Personlighedsvurdering, performacemåling og 360o feedback
• Assesment Centre
– Virksomhedsspecifikke testcentre
• Talent Management
• Virksomhedstilrettede udviklingsforløb
• Moderne organisations- og proceskonsultation
• Udvikling af personen bag og foran ledelse
• Implementering af forandringer efter ledermåling

• Selvstændig ledelse af 6 enheder med ca. 80 ansatte, herunder team af ekspert/proceskonsulenter
• Gennemført organisationsændringer
– Kompetenceplacering og driftoptimering
• Fusion af institutionerne Birkebo og Pilehuset
– Udarbejdelse af plan og procesgennemløb
• Implementeret Balanced Scorecard som ledelsesteknologi
– Integration af kerneydelsesparametre
• Omkalfatret udgående konsulentkorps
– Forøget produktivitet, effektevaluering og tydeliggjort brand
• Kvalitetssikring af kerneydelser
– Anvendelse af internationalt kvalitetssikringsværktøj
– Udarbejdelse af kompetenceprofiler
– Rekruttering af medarbejdere og mellemledere
• Ansvar for intern og ekstern kommunikation, herunder Web udvikling og strategi
– Beskrivelse af kerneydelser
– Videndeling inter- og intrasektorielt
• Ansvarlig for åbning af nyt botilbud pr. august 2003
– PR strategi
– Rekruttering
– Teambuildingforløb

Styrkeområder

LEDELSESUDVIKLING
FORANDRINGSLEDELSE
KOMPETENCEUDVIKLING
TRÆNING OG UNDERVISNING
ORGANISATIONS- OG KULTURUDVIKLING
COACHING
TEAMUDVIKLING

Ledelse er en kommunikativ praksis, som skaber muligheder eller graver grøfter

RING TIL BO

 +45 21 19 27 99