Bo hjælper dig videre

Bo arbejder sammen med dig om udvikling af dit lederskab og din organisation og de aktuelle strategiske udfordringer som din organisation tackler.
– Bo tilfører viden om hvad der rent faktisk virker, og har dyb praktisk indsigt i de mekanismer og processer, der effektiviserer ledelsespraksis og organisatorisk adfærd.

Eksempler på opgavetyper

Coaching

o Fælles for alle coachingtyperne er, at de alle bliver afholdt i et fortroligt rum, således at det som der tales om er belagt med tavshed.

o En coaching session varer 11⁄2 – 2 timer.

o Ingen er forpligtet til et bestemt antal sessioner. Hvis man efter 1-2 gange ikke synes at samtalerne bidrager til positiv vækst og forandring, skal coachingen stoppe.

o Det typiske forløb varer 3-10 gange, dog med stor variation!

o Coachingen kan afholdes enten i egen organisation, i roligt og uforstyrret lokale. Eller uden for organisationen, i lokale i regi af Bo Halberg.

o Coaching aftales enten direkte med Bo eller via egen HR afdeling.

 

Business coaching
Business Coaching kan bruges på alle niveauer i virksomheden: af lederen, i medarbejdergrupper eller individuelt til at støtte forandringsprocesser på arbejdspladsen. Business Coaching er et redskab til at nå virksomhedens mål. Coachen er den professionelle støtte i arbejdet med at finde de bedste veje til at løse konkrete arbejdsopgaver eller ved at hjælpe med at finde nye og mere effektive måder, hvormed målene kan nås.

 

Life coaching
Mange mennesker besidder store, uudnyttede ressourcer, der kan frigøres gennem Coaching. Life Coaching fokuserer på muligheder og vil via udfordrende spørgsmål give dig indsigt og bevidsthed om de vaner og mønstre, der støtter eller forhindrer din vej mod det liv, du virkelig ønsker. Vores fokus er, at du når dine mål og reflekterer over dit liv og dig selv på en ny og mere konstruktiv måde. Dine fremskridt vil være mærkbare fra samtale til samtale, og glæden ved at nå et længe ønsket mål er ubeskrivelig!

 

Executiv coaching
Executive Coaching er til dig, som er topleder. Du sidder i dag med et betydeligt ansvar for drift og udvikling af din organisation, som kræver din fulde opmærksomhed og handling. Executive Coaching bruges bl.a. som opfølgning på din deltagelse i VL (topleder-uddannelse) eller som et særligt tilpasset forløb oftest over 3-6 måneder. Ved at indgå i et Executive Coachingforløb får du større selvindsigt og dermed muligheden for at reagere mere effektivt på såvel forretningsmæssige som mellemmenneskelige udfordringer. Du kommer til at opleve, at Executive Coaching raffinerer og udvikler dine lederkompetencer i en læringsproces. Du opnår en mere effektiv lederstil.

 

Medarbejder coaching
Det er ikke alt, man kan eller har lyst til at tale med sine kolleger om, ja måske heller ikke egen leder. Derfor er det ofte en god ide, at have adgang til en kvalificeret samtalepartner udenfor organisationen.

Lederudvikling

Jeg har gennem de sidste 20 år været med til at designe både små og store udviklingsforløb for ledere.

Lidt om min måde at forstå og begribe ledelse på:
Ledelseskvalitet er ikke alene resultatet af den enkelte leders adfærd og personlighed, men snarer et  udtryk for samspillet mellem ledere og medarbejdere, hvor alle ud fra forskellige udkigsposter / positioner og dermed muligheder for at definere ”virkeligheden” mødes.

En sådan forståelse af ledelse sætter fokus på indbyrdes forbundethed mellem organisationsmedlemmer og dermed på, at den enkelte leders handlinger ikke kan forstås isoleret, men må betragtes som resultat af en række interaktionen mellem medarbejdere, kolleger, overordnede og kunder/brugere, i mange forskellige sammenhænge.

Ledelse bliver således en relationel proces, der hele tiden forhandles og udvikler sig i kommunikationen og interaktionen mellem  organisationsmedlemmer.

Denne måde at forstå ledelse på giver mulighed for at bringe ganske andre metoder i spil, når det gælder udvikling af ledelse.

Jeg foretrækker at kalde disse processer ledelsesudvikling frem for lederudvikling for på denne måde at flytte fokus fra udviklingen af den enkelte leders person til de relationelle processer (kommunikationsmønstre) mellem organisationsmedlemmer.

På denne måde kan man lidt kort sige, at ledelse er en kommunikativ praksis.

Foredrag

Bo er en flittig foredragsholder og en usædvanlig dygtig formidler, der effektivt og humoristisk relaterer teori og metoder til psykologikker på arbejdspladsen. Få fat i Bo og sæt skub i din organisations udvikling.

Eksempelvis om

Forandringer
Samarbejde
Stress og trivsel
Langtidsfriskhed
Motivation
Tværfaglighed
Kommunikation

Tests

HOGAN

Hogan Assessment Systems er udviklet af de to amerikanske professorer Dr. Robert Hogan og Dr. Joyce Hogan, begge ansat ved Universitetet i Tulsa. Sammenlagt ligger der nu mere end 50 års forskning bag.

Hogan Assessment bruges i mere end 50% af de amerikanske FORTUNE 100 virksomheder til alt fra rekruttering, udvælgelse/ forfremmelse, talent management, individuel lederudvikling og coaching.

Testen er udviklet med det formål at:

 • forudsige jobperformance baseret på den pågældende persons værdier, motivatorer, potentiale/styrker samt udviklingsområder.
 • Indikere hvordan personen opleves af andre (ikke hvordan personen opfatter sig selv indefra)

Testen falder i tre dele:

HPI: Potentiale delen. Forudsiger styrker og præstation. Denne del svarer til øvrige personlighedstest, men er hos Hogan suppleret med to unikke tests, nemlig:

HDS: Forudsiger udviklingsområder, hvad sker der under stress, pres, kedsomhed og/eller manglende anerkendelse, når personens styrker ”kammer over og spænder ben” – også kaldet karriereafsporende træk eller ”derailers”.

MVPI: Siger noget om personens værdier og hvad som motiverer personen.

 • Strategiudvikling

 • Talentmanagement

 • Direktørgruppeudvikling

 • Organisationsudvikling

 • Teamudvikling

 • Fusionsproces

 • Kulturudvikling

 • Bestyrelsesseminar

 • Assessment

 • Chefgruppeudvikling

 • Effektivisering

 • Rekruttering

Bo’s stil gør en forskel

Bo er ekspert i den menneskelige side ved forandringer, og er en usædvanlig stærk formidler – han oversætter teori og metode til jeres unikke virkelighed, altid med fokus på resultater.

Testimonials

 • Bo Halberg is a very experienced psychologist and a competent consultant. Further more he is also a very pleasant person.

  Pia
  Pia Frahm
  CEO at FRAHM ERHVERVSPSYKOLOGI
 • Bo established a relationship of trust within moments of our first encounter. Add to this a good understanding of the challenges facing me and my company - resulting in a fruitful dialogue focused on results. But most of all, Bo does all of this with a smile and his own sense of humour.

  Anders
  Anders Sølgaard
  Healthcare consultant and partner at Seven Four Pharma
 • Bo is a detail-oriented manager who watches the balance sheet like a hawk without losing sight of the strategic objective.
  malene
  Malene Hvid Jensen
  Rådgiver Danske Bank